Często zadawane pytania o EM-kartę

Czym jest EM-karta?
EM-karta to elektroniczna, zbliżeniowa karta działająca z wykorzystaniem fal radiowych. Umożliwia wielokrotny zapis i odczyt informacji w niej zawartych. PKS w Rzeszowie S.A., wraz z innymi PKS wykorzystują tą technologię do skopiowania do karty biletu sprzedawanego w postaci papierowej na dotychczasowych zasadach, celem wprowadzenia nowej oferty oraz ułatwienia obsługi pasażerów.

Po co PKSy zajęły się tematem EM-karty i przykładają tak dużą wagę do tego przedsięwzięcia (obligują do przykładania jej do bileterki itd.)?
Wszelkie niedogodności związane z na co dzień spotykanym problemem nie zabierania przez autobusy PKS A pasażerów z biletami sprzedanymi przez PKS B, wywodziły się z faktu działania każdej z firm jako niezależnego podmiotu oraz braku platformy sprzętowo-programowej do realnego rozliczania się przewoźników za faktycznie przewiezionych pasażerów. Dotychczas najłatwiej było, stosować politykę: „nie wozimy obcych pasażerów”, co bardzo niekorzystnie odbijało się na pasażerach – mieli znacząco ograniczony wybór w dostępnych kursach wyłącznie do kursów firmy, u której nabyli bilet. Nawiązane porozumienie pomiędzy PKS w Rzeszowie S.A. i innymi przedsiębiorstwami to zaledwie porozumienie pomiędzy kilkoma firmami, jednak EM-karta – wzorem rozwiniętych krajów Europy zachodniej – daje możliwość aby w przyszłości nie było istotne „kto sprzedał bilet” tylko „kto przewiózł pasażera z EM-­kartą”. Dzięki temu rozwiązaniu wzrosnąć może zarówno dostępność punktów sprzedaży biletów ale także możliwe byłoby stworzenie jednego biletu na różne rodzaje transportu: kolej, autobusy podmiejskie, autobusy miejskie. Pasażer nie byłby ograniczony w ani wyborze kursu ani w wyborze przewoźnika – kupowałby jeden bilet a kwestią rozliczeń zajmowaliby się przewoźnicy między sobą.

Czy operacja wyrobienia EM-karty odbywa się co miesiąc?
Nie. Jednorazowo wyrobiona EM-karta może służyć pasażerowi przez wiele lat. Przewidywana ilość cykli zapisu i odczytu karty wynosi 100'000. Po „zużyciu” jednego biletu ta sama karta ładowana jest ponownie kolejnym biletem.

Jeżeli zgubię EM-karta lub zostanie ona zniszczona, czy kolejną kartę otrzymam również bezpłatnie?
Nie. Wydanie drugiej karty wiąże się z uiszczeniem opłaty w wysokości 12,20zł brutto.

Czy w przypadku zgubienia EM-karty lub paragonu fiskalnego mogę korzystać z przejazdów tylko na podstawie EM-karty lub paragonu fiskalnego?
Nie. Przewoźnik wydaje pasażerowi EM-kartę oraz paragon fiskalny na potwierdzenie zawarcia umowy przewozu oraz na potwierdzenie odprowadzenia podatków z tytułu uzyskanego przychodu, w tym przede wszystkim podatku VAT, w związku z powyższym paragon fiskalny jest bardzo ważnym dokumentem. Utracenie paragonu fiskalnego jest równoważne z utratą całego biletu. Na tym polu powstaje wiele kontrowersji szczególnie w kwestii wydawania duplikatów biletów, których przewoźnik po prostu nie może wydać – jest to zapis z prawa przewozowego – jak również ze względu na to, że musiałby de facto ponownie odprowadzić odpowiednie podatki, z punktu widzenia pasażera od tego samego biletu, jednak dla urzędu skarbowego jest to kolejny, nowy bilet.

Czy w przypadku utracenia EM-karty mogę korzystać z przejazdów tylko na podstawie paragonu fiskalnego?
Nie, ale sytuacja ta pozwala po okazaniu paragonu fiskalnego i uiszczeniu kwoty 12,20zł na ponowne uzyskanie od przewoźnika EM-karty.

Czy w przypadku zgubienia EM-karty można dokonać zwrotu biletu tylko na podstawie paragonu fiskalnego lub samej karty?
Nie.

W jakim celu wydawany jest paragon fiskalny?
Płatnicy podatku VAT mają taki obowiązek; paragon jest również zgodnie z prawem przewozowym, dokumentem poświadczającym ubezpieczenie podróżnego na czas podróży.

Czy konieczne jest posiadanie paragonu fiskalnego w chwili wsiadania do autobusu?
Tak.

W związku z planowanym urlopem, czy mogę kupić bilet ważny tylko na pół miesiąca?
Tak, ale tylko wydany z EM-kartą.

Czy można kupić bilet okresowy ulgowy na pół miesiąca?
Nie. Zgodnie z przepisami dotyczącymi dopłat do biletów ulgowych PKS w Rzeszowie S.A. nie może sprzedać biletu objętego ulgami ustawowymi innego niż jednorazowy i miesięczny (od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca).

Czy bilet okresowy ważny na tydzień mogę kupić bez EM-karty?
Nie. Oferta biletów okresowych dotyczy wyłącznie klientów korzystających z EM-karty.

Czy w bilecie okresowym ważnym na jeden tydzień mogę wyłączyć dni wolne od pracy?
Nie. Bilet okresowy ważny jest w określonym przedziale dni.

Czy bilet okresowy ważny od 12 września do 11 października będzie droższy od biletu miesięcznego ważnego na wrzesień?
Nie. Bilet ważny na okres 30 dni wyceniany jest wg taryfy jak bilet miesięczny.

Czy bilet kupiony z EM-kartą ważny jest w dni wolne od pracy?
Tak, pod warunkiem, że żądane dni wolne od pracy wchodzą w zakres dni ważności biletu.

Czy bilet kupiony z EM-kartą limituje ilość przejazdów w ciągu jednego dnia tylko do przejazdu tam i z powrotem?
Nie. Pasażer, który wykupi bilet z EM-kartą uprawniony jest do nielimitowanych przejazdów tam i z powrotem zarówno w skali dnia jak i miesiąca.

Pracuję w 12 godzinnym cyklu co drugi dzień, czy mogę wyłączyć z obowiązywania biletu te dni kiedy nie będę z niego korzystać?
W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie zakup biletu wieloprzejazdowego. Bilet pozwala na doładowanie wybraną ilością (patrz cenniki) przejazdów, które sczytują się tylko w momencie gdy pasażer wsiada do autobusu.

Czy data ważności biletu "przesuwa się", gdy np. biorę urlop?
Nie. Bilet jest ważny określoną ilość dni po zakupie (także wieloprzejazdowy - szczegóły w cennikach).

Czy wykupując bilet z EM-kartą będę mógł korzystać jak dotychczas z kursów innych przewoźników, którzy honorowali bilety PKS Rzeszów S.A. lub PKS w Leżajsku Sp. z o.o. a nie wdrożyli jeszcze systemu karty elektronicznej?
Tak. Kierowca innego przewoźnika sprawdzi ważność biletu na podstawie paragonu fiskalnego.

Co zrobić i jaka jest przyczyna w wypadku gdy bileterka autobusowa w chwili odczytu karty wyświetli komunikat: „BŁĄD ODCZYTU EM-KARTY”?
Karta została przyłożona do czytnika na zbyt krótki okres czasu. EM-kartę należy w takim wypadku przyłożyć do czytnika ponownie i przytrzymać ją na czas około 2 sekund.

Co zrobić i jaka jest przyczyna w wypadku gdy bileterka autobusowa w chwili odczytu karty wyświetli komunikat: „BŁĄD DANYCH EM-KARTY”?
Na skutek zdjęcia EM-karty z programatora nie została dokończona operacja jej programowania w kasie biletowej podczas sprzedaży. Konieczne jest zgłoszenie się do kierownika zespołu kas biletowych (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00), który przeprowadzi awaryjne programowanie karty.

Co zrobić i jaka jest przyczyna w wypadku gdy bileterka autobusowa w chwili odczytu karty wyświetli komunikat: „NIEWŁAŚCIWY OKRES WAŻNOŚCI”?
Bilet zapisany w EM-karcie stracił ważność. Należy zakupić nowy bilet.

Co zrobić i jaka jest przyczyna w wypadku gdy bileterka autobusowa w chwili odczytu karty wyświetli komunikat: „NIEWŁAŚCIWA TRASA”?
Bilet zapisany w EM-karcie nie obejmuje przystanku lub całej trasy, z której pasażer chce skorzystać w momencie wejścia do autobusu. Należy posłużyć się paragonem fiskalnym aby potwierdzić ważność biletu, a w drugiej kolejności prosimy zgłosić ten problem w kasach biletowych celem jego wyjaśnienia i bezpłatnej korekty trasy zapisanej w EM-karcie.

Co zrobić i jaka jest przyczyna w wypadku gdy bileterka autobusowa w chwili odczytu karty wyświetli komunikat: „PRZEWOŹNIK NIEOBSŁUGIWANY”?
EM-karta została przyłożona do czytnika w autobusie przewoźnika, który nie nawiązał współpracy w zakresie honorowania biletów z wystawcą karty. Jeżeli jednak sytuacja ta ma miejsce w autobusie przewoźnika, który nawiązał taką współpracę z wystawcą karty, kierowca autobusu powinien bezzwłocznie odczytać kartę pamięci bileterki i zgłosić takowy problem w swoim centrum rozliczeń.

Co zrobić i jaka jest przyczyna w wypadku gdy bileterka autobusowa w chwili odczytu karty wyświetli komunikat: „EM-KARTA ZASTRZEŻONA”?
EM-karta pasażera znalazła się na „czarnej liście” kart zablokowanych, kierowca ma prawo zatrzymać taką kartę do wyjaśnienia. Karta mogła zostać wciągnięta na „czarną listę” z kilku powodów, najczęstszym jest zgłoszenie przez właściciela faktu zaginięcia karty lub jej kradzieży.

Jestem studentem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Moja uczelnia na początku 2006 roku wprowadziła pierwszą w Polsce elektroniczną legitymację studencką. Korzystając z biletu ulgowego mam obowiązek posiadania jej w momencie wsiadania do autobusu – w związku z tym przechowuje EM-kartę oraz legitymację w jednym etui, dlaczego bileterka autobusowa w momencie przykładania EM-karty wyświetla komunikat: „BŁĄD DANYCH EM-KARTY” lub „OPCJE EM-KARTY NIEDOSTĘPNE”?
Legitymacja WSIiZ jest wykonana w równie zaawansowanej technologii, co EM-karta. Oprócz widocznego na zewnątrz legitymacji styku, posiada ona podobnie jak EM-karta wewnętrzną antenę, w związku z tym czytnik bileterki reaguje na legitymację WSIiZ. W wyniku przyłożenia obydwu kart do czytnika bileterka odbiera zakłóconą zawartość EM-karty. Należy odczekać kilkanaście sekund (aż prąd wzbudzony w kartach zaniknie) i ponownie przyłożyć samą EM-kartę.

Czy istnieje możliwość przejazdu na EM-kartę do przystanku położonego w pobliżu miejsca zamieszkania, ale przy innej trasie?
Tak. Jednakże dla pewności prosimy, aby pożądane trasy, z których pasażer zamierza korzystać zgłosić celem ich zdefiniowania i zapisana do EM-karty w momencie sprzedaży biletu.

Czy w czasie podróży, posiadając EM-kartę i paragon fiskalny muszę mieć przy sobie również dowód osobisty lub inny dokument tożsamości?
Jeżeli pasażer zakupił bilet objęty ulgą ustawową to zgodnie z przepisami dotyczącymi ww. ulg pasażer musi posiadać przy sobie dokument uprawniający go do ww. ulgi, np.: legitymację szkolną, legitymację studencką itd. Jeżeli chodzi o bilety nie objęte ulgami ustawowymi to nie ma konieczności posiadania przy sobie dowodu tożsamości.

Czy korektę trasy mogę dokonać nieodpłatnie?
Korekta trasy biletu wydanego razem z EM-kartą jest bezpłatna. Korekty tras biletów wydanych bez EM-karty obciążane będą tak, jak dotychczas opłatą manipulacyjną wynoszącą 10% wartości biletu.

Jak należy przechowywać EM-kartę?
EM-karta nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Jednakże zginanie jej, przykrzywianie w niskich temperaturach (poniżej 4 stopni Celsjusza) może doprowadzić do jej złamania, natomiast podgrzewanie lub wystawienie karty na działanie temperatury wyższej niż 50 stopni Celsjusza spowoduje jej rozwarstwienie. Należy również unikać trzymania karty w miejscach takich jak tylne kieszenie spodni i podobne ponieważ może to doprowadzić do stałego odkształcenia karty, które skutkuje niewidocznym złamaniem wewnętrznej anteny wbudowanej w kartę.

Jak należy przykładać EM-kartę?
EM-kartę należy przykładać do bileterki bez jej zbytniego wyginania, aż do momentu poprawnego jej "zarejestrowania". Nadmierne wygięcie może spowodować zniszczenie karty i konieczność zakupu nowej.

Czy można wykupić bilet bez EM-karty?
Nie, w chwili obecnej PKS w Rzeszowie nie prowadzi już sprzedaży biletów miesięcznych i okresowych bez EM-karty.

Zakupiono dla ucznia bilet ulgowy z EM-kartą ważny na miesiąc wrzesień, czy kupując bilet na październik należy zgłosić się do kasy biletowej z kartą tego ucznia?
Nie. Jeżeli pasażer lub w imieniu pasażera zakupiono bilet z okresem ważności na dowolny miesiąc kalendarzowy (od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca) będzie można taki bilet przedłużyć w autobusie. Odbywa się to w następujący sposób: kupujący bilet dla ucznia na kolejny miesiąc zgłasza się bez karty, kasa biletowa wydaje paragon fiskalny nowego biletu ważny na kolejny miesiąc kalendarzowy, paragon taki posiada dodatkowy kod aktywacyjny, uczeń wsiadając do autobusu przykłada kartę do czytnika i podaje kierowcy kod aktywacyjny nowego biletu.
UWAGA! Dotyczy tylko biletów grupowych - szczegóły u Kierownika na Dworcu Głównym w Rzeszowie.

Czy w autobusie można przedłużać bilety nie objęte ulgami ustawowymi?
Tak. W chwili obecnej w autobusie można przedłużać wszystkie bilety elektroniczne nie objęte ulgami ustawowymi, jednak bilet, który ma podlegać przedłużeniu musi spełniać kilka warunków - patrz punkt Kierowca nie może przedłużyć mojego biletu w autobusie, dlaczego?

Czy w autobusie można przedłużyć bilet okresowy?
Tak, jeżeli okres jego ważności minął.

Kierowca nie może przedłużyć mojego biletu w autobusie, dlaczego?
Bilety mogą się nie przedłużać u kierowcy ze względu na zmiany w jakichkolwiek danych rozkładu jazdy. W takim przypadku należy przedłużyć bilet na Dworcu Gł. Bilet wieloprzejazdowy można przedłużyć u kierowcy dopiero na 60 dni przed upływem jego okresu ważności, inaczej należy przedłużyć na Dworcu Gł. Biletów okresowych nie można przedłużyć u kierowcy przed upływem ważności.


Wszystkie powyższe informacje nie stanowią regulaminu i nie są podstawą do reklamacji.


Nowa EM-karta Awers
Nowa EM-karta Rewers


Informacja o połączeniach międzynarodowych, tel.: 17/852 64 98
e-mail: eurobus@post.pl, gadu-gadu: 36778044
Czynna od poniedziałku do soboty od 9:00 do 17:00

Informacja o połączeniach regionalnych, tel.:
17/194 33 lub 17/8675718*
Dla Abonentów z Rzeszowa i okolic 194 33*.
Z telefonów komórkowych oraz spoza rzeszowskiej
strefy numeracyjnej 17 194 33*.
Infolinia całodobowa 703480222 (koszt 2,58 zł/min.)
*Opłata za połączenie (do telefonu stacjonarnego) oraz sposób wybierania numeru zgodny z warunkami Twojego operatora.
PKS w Rzeszowie S.A.
Al. Wyzwolenia 6 | 35-959 Rzeszów | tel. +48 17 / 863 21 92 | Fax. +48 17 / 863 62 24
e-mail: sekretariat@pks.rzeszow.pl | Internet: www.pks.rzeszow.pl
Projekt i realizacja KAMPEKI